Language of document :

Talan väckt den 24 april 2009 - Lebedef-Caponi mot kommissionen

(Mål F-45/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av sökandens karriärutvecklingsrapport för år 2007.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara sökandens karriärutvecklingsrapport för perioden den 1 januari 2007- 31 december 2007, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________