Language of document :

7. aprillil 2009 esitatud hagi - Časta versus komisjon

(Kohtuasi F-40/09)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Hageja: Radek Časta (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Tahotná)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Esiteks nõue tühistada EPSO otsus mitte lubada hagejat avaliku konkursi EPSO/AD/107/07-LAW suulisele eksamile, kuna , kuna ei olnud täidetud tingimus kolmeaastase töökogemuse kohta tippjuhi tasandil. Teiseks nõue mõista kostjalt hageja kasuks välja hüvitis varalise ja mittevaralise kahju eest.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 22. detsembri 2008. aasta otsus R/45715/08;

mõista kostjalt hageja kasuks välja hüvitis varalise ja mittevaralise kahju eest summas 20 000 eurot, millele lisandub viivisintress alates 9. juunist 2008 kuni 15 päeva pärast seda, kui otsus käesolevas asjas on jõustunud;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________