Language of document :

Kanne 7.4.2009 - Časta v. komissio

(Asia F-40/09)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Asianosaiset

Kantaja: Radek Časta (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Tahotná)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä kumoamiskanne, joka koskee EPSO:n päätöstä olla hyväksymättä kantajaa avoimen kilpailun EPSO/AD/107/07-LAW suullisiin kokeisiin sen takia, ettei edellytystä, joka koskee kolmen vuoden työkokemusta ylemmän johdon tehtävissä, ole täytetty. Toisaalta vaatimus siitä, että vastaaja velvoitetaan suorittamaan kantajalle korvaus tälle aiheutuneesta aineellisesta ja aineettomasta vahingosta.

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 22.12.2008 tekemä päätös nro R/45715/08 kumotaan

vastaaja velvoitetaan suorittamaan kantajalle korvauksena aineellisesta ja aineettomasta vahingosta 20 000 euroa 9.6.2008 alkaen laskettavine viivästyskorkoineen 15. päivään siitä, kun tuomio on tullut oikeusvoimaiseksi

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________