Language of document :

2009. április 7-én benyújtott kereset - Časta kontra Bizottság

(F-40/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: Radek Časta (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Tahotná ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészről az EPSO azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely a magasabb vezetői állásban szerzett 3 éves tapasztalatra vonatkozó feltétel nem teljesítése miatt megtagadta a felperestől a EPSO/AD/107/07-LAW nyílt versenyvizsga szóbeli vizsgájára való bocsátást. Másrészről a felperest ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése címén az alperes bizonyos összeg fizetésére való kötelezése.

Kereseti kérelmek

-    A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2008. december 22-i R/45715/08. sz. határozatát;

-    a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy a vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése címén fizessen a felperesnek 20 000 eurót kitevő összeget, 2008. június 9-től az ítélet jogerőssé válását követő 15. napig számítandó késedelmi kamatokkal növelve;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

____________