Language of document :

Beroep ingesteld op 7 april 2009 - Časta / Commissie

(Zaak F-40/09)

Procestaal: Tsjechisch

Partijen

Verzoekende partij: Radek Časta (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Tahotná, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van het EPSO om verzoeker niet toe te laten tot het mondelinge examen van het algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/107/07-LAW omdat hij niet voldoet aan de voorwaarde van 3 jaar ervaring in een hogere kaderfunctie. Anderzijds, veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een materiële en immateriële schadevergoeding aan verzoeker.

Conclusies van de verzoekende partij

besluit nr. R/45715/08 van het TABG van 22 december 2008 nietig verklaren;

de verwerende partij veroordelen tot betaling van een bedrag van 20 000 EUR aan verzoeker ter vergoeding van zijn materiële en immateriële schade, vermeerderd met vertragingsrente vanaf 9 juni 2008 tot 15 dagen nadat het arrest gezag van gewijsde zal hebben gekregen;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen verwijzen in de kosten.

____________