Language of document :

Acțiune introdusă la 7 aprilie 2009 - Časta/Comisia

(Cauza F-40/09)

Limba de procedură: ceha

Părțile

Reclamant: Radek Časta (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Tahotná, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, cererea de anulare a deciziei EPSO de a nu îl admite pe reclamant la probele orale ale concursului general EPSO/AD/107/07-LAW, deoarece nu îndeplinește condiția privind experiența de 3 ani într-un post de conducere. Pe de altă parte, obligarea pârâtei să plătească reclamantului o sumă de bani, pentru repararea prejudiciului material și moral pe care l-a suferit

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei AIPN nr. R/45715/08 din 22 decembrie 2008;

obligarea pârâtei să plătească reclamantului suma de 20 000 de euro, pentru repararea prejudiciului material și moral, majorată cu dobânzi de întârziere începând din data de 9 iunie 2008 și până în cea de a 15 zi care urmează datei la care hotărârea a rămas definitivă;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________