Language of document :

Tožba, vložena 7. aprila 2009 - Časta proti Komisiji

(Zadeva F-40/09)

Jezik postopka: češčina

Stranki

Tožeča stranka: Radek Časta (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Tahotná, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Na eni strani tožba za razglasitev ničnosti odločbe EPSO, da se tožeča stranka ne pripusti k ustnem izpitu splošnega natečaja EPSO/AD/107/07-LAW zaradi neupoštevanja pogoja o triletnih izkušnjah na visokem vodstvenem položaju. Na drugi strani predlog, naj se toženi stranki naloži plačilo odškodnine tožeči stranki zaradi nastale premoženjske in nepremoženjske škode.

Predlogi tožeče stranke

Odločba OPI št. R/45715/08 z dne 22. decembra 2008 naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži, naj tožeči stranki zaradi premoženjske in nepremoženjske škode plača znesek 20.000 EUR skupaj z zamudnimi obrestmi, ki tečejo od 9. junija 2008 do 15 dni po pravnomočnosti sodbe;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________