Language of document : ECLI:EU:C:2009:653

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

J. KOKOTT

fremsat den 22. oktober 2009 (1)

Forenede sager C-379/08 og C-380/08

Raffinerie Mediterranee SpA (ERG)

Polimeri Europa SpA

Syndial SpA

mod

Ministero dello Sviluppo Economico m.fl.

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Italien)

»Direktiv 2004/35/EF – område af national interesse »Prilo« – tidsmæssig anvendelse – miljøansvar vedrørende afhjælpning af miljøskader – princippet om, at forureneren betaler – foranstaltninger til afhjælpning af miljøskader – supplerende foranstaltninger pålagt af egen drift – indgåelse af offentlige kontrakter«


(se sag C-378/08)1 – Originalsprog : tysk