Language of document : ECLI:EU:C:2009:653

KOHTUJURISTI ETTEPANEK

JULIANE KOKOTT

22. oktoober 2009(1)

Liidetud kohtuasjad C‑379/08 ja C‑380/08(vt kohtuasi C‑378/08)1 – Algkeel: saksa.