Language of document : ECLI:EU:C:2009:653

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

J. KOKOTT

22. lokakuuta 2008(1)

Yhdistetyt asiat C-379/08 ja C-380/08(Ks. asia C-378/08, s. I-0000)1 – Alkuperäinen kieli: saksa.