Language of document : ECLI:EU:C:2009:653

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL

J. KOKOTT

van 22 oktober 2009 (1)

Gevoegde zaken C‑379/08 en C‑380/08(Zie zaak C‑378/08)1 – Oorspronkelijke taal: Duits.