Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 25. září 2009 - Caleprico v. Komise

(Věc F-38/07)1

Jednací jazyk: italština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 140, 23.6.2007, s. 45.