Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 25. september 2009 - Caleprico mod Kommissionen

(Sag F-38/07) 1

Processprog: italiensk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 140 af 23.6.2007, s. 45.