Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 25. septembri 2009. aasta määrus - Caleprico versus komisjon

(Kohtuasi F-38/07)1

Kohtumenetluse keel: itaalia

Teise koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 - ELT C 140, 23.6.2007, lk. 45.