Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 25.9.2009 - Caleprico v. komissio

(Asia F-38/07)1

Oikeudenkäyntikieli: italia

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 140, 23.6.2007, s. 45.