Language of document :

2009 m. rugsėjo 25 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Caleprico prieš Komisiją

(Byla F-38/07)1

Proceso kalba: italų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 140, 2007 6 23, p. 45.