Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 25 septembrie 2009 - Caleprico/Comisia

(Cauza F-38/07)1

Limba de procedură: italiana

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 140, 26.6.2007, p.45.