Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 25. septembra 2009 - Caleprico/Komisia

(vec F-38/07)1

Jazyk konania: taliančina

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 140, 23.6.2007, s. 45.