Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 25. septembra 2009 - Caleprico proti Komisiji

(Zadeva F-38/07)1

Jezik postopka: italijanščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 140, 23.6.2007, str. 45.