Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 25 september 2009 - Caleprico mot Kommissionen

(Mål F-38/07)(1)

Rättegångsspråk: italienska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 140, 23.6.2007, s.45.