Language of document :

Žaloba podaná dne 10. září 2009 - Sukup v. Komise

(Věc F-73/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Viktor Sukup (Brusel, Belgie) (zástupci: Stéphane Rodriguez a Christophe Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí "Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků" Evropské komise o tom, že žalobci nebude přiznán příspěvek na vyživované dítě ani příspěvek na vzdělání.

Návrhová žádání žalobce

Prohlásit tuto žalobu za přípustnou;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 22. ledna 2009, kterým byla zamítnuta žádost žalobce, a v rozsahu, v němž je to nezbytné, rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 29. května 2009, kterým byla zamítnuta jeho stížnost;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________