Language of document :

Sag anlagt den 10. september 2009 - Sukup mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

(Sag F-73/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Viktor Sukup (Bruxelles, Belgien) (ved avocats Stéphane Rodriguez og Christophe Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelse truffet af Kommissionens kontor "Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder" om ikke at tildele sagsøgeren børnetilskud og uddannelsestillæg

Sagsøgerens påstande

Nærværende søgsmål antages til realitetsbehandling.

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 22. januar 2009, hvorved den afslog sagsøgerens ansøgning, annulleres, og om fornødent annulleres ansættelsesmyndighedens afgørelse af 29. maj 2009 om afslag på sagsøgerens klage.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________