Language of document :

Acțiune introdusă la 10 septembrie 2009 - Sukup/Comisia

(Cauza F-73/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Viktor Sukup (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: Stéphane Rodriguez și Christophe Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei Biroului "Gestiunea și plata drepturilor individuale" din cadrul Comisiei Europene de a nu acorda reclamantului alocația pentru creșterea copilului și alocația școlară.

Concluziile reclamantului

Declararea admisibilității prezentei acțiuni;

anularea deciziei de respingere a cererii reclamantului, adoptată de către AIPN la 22 ianuarie 2009 și, în măsura în care este necesar, a deciziei de respingere a reclamației acestuia, adoptată de către AIPN la 29 mai 2009;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________