Language of document :

Tožba, vložena 10. septembra 2009 - Sukup proti Komisiji

(Zadeva F-73/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Viktor Sukup (Bruselj, Belgija) (zastopnika: Stéphane Rodriguez in Christophe Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Urada "za vodenje in plačevanje posameznih pravic" Evropske komisije, da tožeči stranki ne bo dodelil dodatka za vzdrževanega otroka niti dodatka za šolanje.

Predlogi tožeče stranke

Tožba naj se razglasi za dopustno;

odločba, ki jo je organ, pristojen za imenovanje, sprejel 22. januarja 2009, s katero je zavrnil predlog tožeče stranke, in po potrebi odločba, ki jo je organ, pristojen za imenovanje, sprejel 29. maja 2009, s katero je zavrnil njeno pritožbo, naj se razglasita za nični;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________