Language of document :

Sag anlagt den 10. september 2009 - Gowitzke mod Europol

(Sag F-74/09)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Werner Siegfried Gowitzke (Haag, Nederlandene) (ved avocat D.C. Coppens)

Sagsøgt: Europol

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Europols afslag af 5. juni 2009 på sagsøgerens ansøgning om at ændre dennes indplacering i lønklasse 5, løntrin 1.

Sagsøgerens påstande

Europols afslag på sagsøgerens ansøgning om at ændre dennes indplacering i lønklasse 5, løntrin 1, annulleres.

Europol tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________