Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 10. septembrī - Gowitzke/Europol

(lieta F-74/09)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Werner Siegfried Gowitzke, Hāga (Nīderlande) (pārstāvis - D. C. Coppens, advokāts)

Atbildētājs: Europol

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Europol 2009. gada 5. jūnija lēmumu, ar kuru tika noraidīts prasītāja lūgums mainīt viņa klasifikāciju 5. pakāpes 1. līmenī

Prasītāja prasījumi:

atcelt Europol lēmumu, ar kuru tika noraidīts prasītāja lūgums mainīt viņa klasifikāciju 5. pakāpes 1. līmenī;

piespriest atbildētajam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________