Language of document :

Beroep ingesteld op 10 september 2009 - Gowitzke / Europol

(Zaak F-74/09)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Werner Siegfried Gowitzke (΄s-Gravenhage, Nederland) (vertegenwoordiger: D.C. Coppens, advocaat)

Verwerende partij: Europol

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van Europol van 5 juni 2009 houdende afwijzing van verzoekers verzoek om zijn indeling te wijzigen in de rang 5, salaristrap 1

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van Europol houdende afwijzing van verzoekers verzoek om zijn indeling te wijzigen in de rang 5, salaristrap 1, nietig verklaren;

de verwerende partij verwijzen in de kosten van de procedure.

____________