Language of document :

Acțiune introdusă la 10 septembrie 2009 - Gowitzke/Europol

(Cauza F-74/09)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamant: Werner Siegfried Gowitzke (Haga, Țările de Jos) (reprezentant: D. C. Coppens, avocat)

Pârât: Europol

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei Europol din 5 iunie 2009 de respingere a cererii reclamantului de modificare a încadrării sale în gradul 5 treapta 1.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Europol de respingere a cererii reclamantului de modificare a încadrării sale în gradul 5 treapta 1.

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

____________