Language of document :

Tožba, vložena 10. septembra 2009 - Gowitzke proti Europolu

(Zadeva F-74/09)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Werner Siegfried Gowitzke (Haag, Nizozemska) (zastopnik: D.C. Coppens, odvetnik)

Tožena stranka: Europol

Predmet in opis spora

Zahteva za razglasitev ničnosti odločbe Europola z dne 5. junija 2009 o zavrnitvi zahteve tožeče stranke za razvrstitev v naziv 5, plačilni razred 1.

Predlogi tožeče stranke

Odločbo Europola, s katero je bila zavrnjena zahtevo tožeče stranke za razvrstitev v naziv 5, plačilni razred 1, naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________