Language of document :

Talan väckt den 10 september 2009 - Gowitzke mot Europol

(Mål F-74/09)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Werner Siegfried Gowitzke (Haag, Nederländerna) (ombud: D.C Coppens)

Svarande: Europol

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av Europols beslut av den 5 juni 2009 om avslag på sökandens begäran om ändring av hans inplacering i lönegrad till lönegrad 5 första löneklassen.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

Ogiltigförklara Europols beslut om avslag på sökandens begäran om ändring av hans inplacering i lönegrad till lönegrad 5 första löneklassen, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________