Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums - Rosenbaum/Komisija

(lieta F-9/08) 1

Civildienests - Ierēdņi - Iecelšana amatā - Klasificēšana pakāpē - Pārklasificēšanas prasījums - Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 13. panta piemērošanas joma - Profesionālās pieredzes ņemšana vērā - Pieņemšana darbā atbilstoši konkursa pakāpei - Civildienesta noteikumu 31. pants - Nediskriminācijas princips - Darba ņēmēju brīva pārvietošanās

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eckehard Rosenbaum, Bonn (Vācija) (pārstāvis - H.-J. Rüber, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un B. Eggers)

Persona, kas iestājusies lietā, lai atbalstītu atbildētājas prasījumus: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Simm un M. Bauer)

Priekšmets

Civildienests - Pirmkārt, lēmuma par prasītāja, kas ir konkursa attiecībā uz pakāpes A7/A6 administratoru rezerves saraksta pieņemšanai darbā izveidošanu uzvarētājs, klasifikāciju atcelšana tiktāl, ciktāl prasītājam ar to tika piešķirta pakāpe AD 6/2, un, otrkārt, pārklasificēšanas prasījums

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Rosenbaum pats sedz savus un atlīdzina Eiropas Kopienu Komisijas tiesāšanās izdevumus;

persona, kas iestājusies lietā - Eiropas Savienības Padome - sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 64, 8.3.2008., 70. lpp.