Language of document :

Жалба, подадена на 11 септември 2009 г. - Wenig/Комисия

(Дело F-75/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Fritz Harald Wenig (Брюксел, Белгия) (представители: Georges-Albert Dal и Dominique Voillemot, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

От една страна искане за отмяна на мълчаливия отказ по отношение на молбата за съдействие, подадена от жалбоподателя до Европейската комисия на 23 септември 2008 г., а от друга страна искане за отмяна на решението за отхвърляне на Европейската комисия от 14 ноември 2008 г.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени мълчаливия отказ по отношение на молбата за съдействие, подадена от жалбоподателя на 23 септември 2008 г., с която той иска от Европейската комисия да му окаже съдействие във връзка с увреждането на правата му, дължащо се на разпространяването на обида и клевета чрез публикуването на статия на интернет страницата на британския ежедневник Sunday Times и на противоправното поведение на нейните автори,

доколкото може да се счита за изричен отказ по отношение на допълнената молба за съдействие на жалбоподателя, да се отмени Решение на Комисията от 14 ноември 2008 г., в частта, в която тя отхвърля молбата за съдействие на жалбоподателя във връзка с организацията на "Worst Conflicts of Interest Award" като го поставя под съмнение и уврежда неговата репутация и нарушава презумпцията за неговата невиновност,

да се осъди ответника да му заплати обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи за поправяне на нанесените му морални и материални вреди,

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.

____________