Language of document :

Žaloba podaná dne 11. září 2009 - Wenig v. Komise

(Věc F-75/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Fritz Harald Wenig (Brusel, Belgie) (zástupci: Georges-Albert Dal a Dominique Voillemot, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Jednak návrh na zrušení konkludentního rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce o pomoc u Evropské komise ze dne 23. září 2008 a dále návrh na zrušení zamítavého rozhodnutí Evropské komise ze dne 14. listopadu 2008.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit konkludentní rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce o pomoc ze dne 23. září 2008, kterou žalobce žádal, aby mu Evropská komise poskytla pomoc v rámci zásahu do jeho práv, ke kterému došlo z důvodu zveřejnění urážlivého a hanlivého článku publikovaného dne 7. září 2008 na internetových stránkách britského deníku Sunday Times a protiprávního jednání jeho autorů;

pokud bude rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce o pomoc považováno za výslovné, zrušit rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2008 v rozsahu, v němž zamítá žádost žalobce o pomoc v rámci udělování ceny "Worst Conflicts of Interest Award", jejíž pořadatelé ho uvádějí jako kandidáta, poškozují ho na jeho cti a porušují zásadu presumpce neviny;

uložit žalované, aby mu zaplatila náhradu finanční a nemajetkové újmy;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________