Language of document :

Sag anlagt den 11. september 2009 - Wenig mod Kommissionen

(Sag F-75/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Fritz Harald Wenig (Bruxelles, Belgien) (ved avocats Georges-Albert Dal og Dominique Voillemot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Dels påstand om annullation af det stiltiende afvisning af sagsøgerens ansøgningaf 23. september 2008 til Kommissionen om bistand, dels påstand om annullation af Kommissionens afslag af 14. november 2008.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den stiltiende afvisning af den ansøgning af 23. september 2008 om bistand, som sagsøgeren havde indgivet for at opnå Kommissionens bistand i relation til den krænkelse af hans rettigheder, som skete ved den injurierende og ærekrænkende artikel, der den 7. september 2008 blev offentliggjort på den britiske avis Sunday Times hjemmeside, og i relation til ophavsmændenes retsstridige handlemåde.

For så vidt som den anses for at være en udtrykkelig afgørelse om afslag på sagsøgerens ansøgning om bistand, annulleres Kommissionens afgørelse af 14. november 2008, i det omfang der herved meddeles afslag på sagsøgerens ansøgning om bistand inden for rammerne af afholdelsen af "Worst Conflicts of Interest Award", ved hvilket arrangement hans hæderlighed blev draget i tvivl, og princippet om uskyldsformodning blev krænket.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________