Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 11. septembrī - Wenig/Komisija

(lieta F-75/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Fritz Harald Wenig, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - Georges-Albert Dal un Dominique Voillemot, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, lūgums atcelt netiešo lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja 2008. gada 23. septembra lūgums Eiropas Kopienu Komisijai par palīdzības sniegšanu, un, otrkārt, lūgums atcelt Eiropas Kopienu Komisijas 2008. gada 14. novembra lēmumu par noraidīšanu.

Prasītāja prasījumi:

atcelt netiešo lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja 2008. gada 23. septembra lūgums Eiropas Kopienu Komisijai sniegt palīdzību saistībā ar prasītāja tiesību pārkāpumu, kas viņam radies aizvainojošas un godu aizskarošas publikācijas, kas 2008. gada 7. septembrī publicēta Lielbritānijas dienas avīzes Sunday Times tīmekļa vietnē, un šīs publikācijas autora prettiesiskās rīcības rezultātā;

gadījumā, ja šis lēmums uzskatāms par tiešu lēmumu, ar ko noraida prasītāja lūgumu pēc palīdzības, atcelt Komisijas 2008. gada 14. novembra lēmumu tiktāl, ciktāl ar to noraidīts prasītāja lūgums pēc palīdzības saistībā ar "Worst Conflicts of Interest Award" organizāciju, apšaubot viņa rīcību, aizskarot viņa godu, un pārkāpjot nevainīguma principu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt morālo kaitējumu un finansiālos zaudējumus;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________