Language of document :

Beroep ingesteld op 11 september 2009 - Wenig / Commissie

(Zaak F-75/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Fritz Harald Wenig (Brussel, België) (vertegenwoordigers: Georges-Albert Dal en Dominique Voillemot, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, verzoek om nietigverklaring van het stilzwijgende besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek om bijstand van de Europese Commissie van 23 september 2008 en, anderzijds, verzoek om nietigverklaring van het afwijzende besluit van de Europese Commissie van 14 november 2008

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het stilzwijgende besluit tot afwijzing van verzoekers op 23 september 2008 ingediende verzoek om bijstand van de Europese Commissie bij de inbreuk op zijn rechten die hij heeft ondervonden naar aanleiding van de publicatie van een beledigend en lasterlijk artikel dat op 7 september 2008 is gepubliceerd op de internetsite van het Britse dagblad Sunday Times en de onrechtmatige handelingen van de schrijvers ervan;

voor zover het wordt beschouwd als een uitdrukkelijk besluit tot afwijzing van verzoekers aanvullend verzoek om bijstand, nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 14 november 2008, voor zover daarbij verzoekers verzoek om bijstand in het kader van de organisatie van "Worst Conflicts of Interest Award" waardoor hij in geding wordt gebracht en inbreuk wordt gemaakt op zijn eerbaarheid en zijn vermoeden van onschuld, wordt afgewezen;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding voor zijn materiële en immateriële schade;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten.

____________