Language of document :

Acțiune introdusă la 11 septembrie 2009 - Wenig/Comisia

(Cauza F-75/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Fritz Harald Wenig (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: Georges-Albert Dal și Dominique Voillemot, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, cerere de anulare a deciziei implicite de respingere a cererii de asistență formulate de reclamant la 23 septembrie 2008 către Comisia Europeană și, pe de altă parte, cerere de anulare a deciziei de respingere a Comisiei Europene din 14 noiembrie 2008.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei implicite de respingere a cererii de asistență a reclamantului din 23 septembrie 2008, prin care acesta urmărea obținerea de asistență din partea Comisiei Europene ca urmare a atingerii aduse drepturilor sale prin publicarea unui articol injurios și defăimător, la 7 septembrie 2008, pe site-ul cotidianului britanic Sunday Times și a acțiunilor ilegale ale autorilor acestuia;

În cazul în care decizia Comisiei din 14 noiembrie 2008 va fi considerată o decizie explicită de respingere a cererii de asistență formulate de reclamant, anularea acesteia în măsura în care aceasta respinge cererea de asistență a reclamantului ca urmare a organizării "Worst Conflict of Interest Award", care punea în discuție persoana sa și aducea atingere onoarei sale și prezumției de nevinovăție de care acesta trebuia să se bucure;

obligarea pârâtei la plata de daune interese pentru repararea prejudiciului său moral și financiar;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

____________