Language of document :

Žaloba podaná 11. septembra 2009 - Wenig/Komisia

(vec F-75/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Fritz Harald Wenig (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: Georges-Albert Dal a Dominique Voillemot, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Na jednej strane návrh na zrušenie rozhodnutia implicitne zamietajúceho žiadosť žalobcu o pomoc z 23. septembra 2008 adresovanú Európskej komisii a na druhej strane návrh na zrušenie zamietajúceho rozhodnutia Európskej komisie zo 14. novembra 2008

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie implicitne zamietajúce žiadosť žalobcu o pomoc z 23. septembra 2008, ktorou Európsku komisiu požiadal, aby mu pomohla v súvislosti s ujmou, ktorú utrpel na svojich právach v dôsledku zverejnenia hanlivého a urážlivého článku 7. septembra 2008 na internetovej stránke britského denníka Sunday Times a protizákonného konania jeho autorov,

zrušiť rozhodnutie Komisie zo 14. novembra 2008, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu o pomoc v súvislosti s organizovaním "Worst Conflicts of Interest Award", ktorý spochybňuje a poškodzuje jeho povesť a prezumpciu neviny, ak toto rozhodnutie bude považované za výslovné zamietnutie žiadosti žalobcu o dodatočnú pomoc,

zaviazať žalovanú na náhradu škody v podobe morálnej a finančnej ujmy, vrátane úrokov,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________