Language of document :

Tožba, vložena 11. septembra 2009 - Wenig proti Komisiji

(Zadeva F-75/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Fritz Harald Wenig (Bruselj, Belgija) (zastopnika: Georges-Albert Dal in Dominique Voillemont, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka organa, s katero je bila zavrnjena prošnja za pomoč, ki jo je tožeča stranka vložila 23. septembra 2008 pri Evropski Komisiji, in predlog za razglasitev ničnosti odločbe Evropske Komisije o zavrnitvi z dne 14. novembra 2008.

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se ničnost odločbe zaradi molka organa, s katero je bila zavrnjena prošnja za pomoč, ki jo je tožeča stranka vložila 23. septembra 2008 pri Evropski Komisiji, da bi ji ta pomagala v zvezi s kršitvijo njenih pravic z žaljivim in sramotilnim člankom, ki je bil objavljen 7. septembra 2008 na spletni strani britanskega dnevnika Sunday Times, in v zvezi z nezakonitim ravnanjem avtorjev tega članka;

če bi ta odločba štela za izrecno odločbo o zavrnitvi prošnje za pomoč, ki jo je vložila tožeča stranka, naj se razglasi ničnost odločbe Komisije z dne 14. novembra 2008 v delu, v katerem je zavrnjena prošnja tožeče stranke za pomoč v okviru organizacije "Worst Conflicts of Interest Award", ki jo obravnava in posega v njeno integriteto in domnevo nedolžnosti;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine za njeno nepremoženjsko in premoženjsko škodo;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________