Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 24. září 2009 - Schell v. Komise

(Věc F-36/08)1

"Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Přidělování prioritních bodů generálními řediteli - Rok povýšení 2007"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Arno Schell (Brusel, Belgie) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba - Zrušení zprávy o vývoji služebního postupu žalobce za období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 a zrušení jeho hodnotící zprávy za rok 2007

Výrok rozsudku

1)    Žaloba se zamítá.

2)    A. Schellovi se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 142, 7.6.2008, s. 40.