Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 24. septembri 2009. aasta otsus - Schell versus komisjon

(Kohtuasi F-36/08)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - Eelispunktide andmine peadirektorite poolt - 2007. aasta edutamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Arno Schell (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Kohtuasja ese

Avalik teenistus - Nõue tühistada esiteks hageja karjääriarengu aruanne ajavahemiku 1. jaanuar 2006 kuni 31. detsember 2006 kohta ja teiseks hageja 2007. aasta edutamisaruanne

Otsuse resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja A. Schellilt.

____________

1 - ELT C 142, 7.6.2008, lk 40.