Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 24.9.2009 - Schell v. komissio

(Asia F-36/08)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Pääjohtajien myöntämät etusijapisteet - Vuoden 2007 ylennyskierros)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Arno Schell (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Virkamiehet - Kantajan urakehitystä ajalla 1.1.-31.12.2006 koskevan kertomuksen ja vuoden 2007 ylennystä koskevan kertomuksen kumoaminen

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Schell velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 142, 7.6.2008, s. 40.