Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2009. szeptember 24-i ítélete - Schell kontra Bizottság

(F-36/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - Elsőbbségi pontok főigazgatók általi juttatása - A 2007. évi előléptetési időszak)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Arno Schell (Brüsszel, Belgium) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Bernardis-Kayser és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Közszolgálat - A felperes 2006. január 1-je és 2006. december 31-e közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentésének, valamint a 2007. évi előléptetési jelentésének megsemmisítése

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék Arno Schellt kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 142., 2008.6.7., 40. o.