Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 24. septembra 2009 - Schell/Komisia

(vec F-36/08)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Pridelenie prednostných bodov generálnymi riaditeľmi - Povyšovanie za rok 2007)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Arno Schell (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: F. Frabetti, avocat)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba - Zrušenie správy o služobnom postupe žalobcu za obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006 a zrušenie jeho správy o povýšení z roku 2007

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Pán Schell je povinný nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 142, 7.6.2008, s. 40.