Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 15.9.2009 - Hartwig v. komissio

(Asia F-141/06)1

(Nimitys - Virkamiehiksi nimitetyt väliaikaiset toimihenkilöt - Sellaisen kilpailun varallaololistalla olevat hakijat, joka julkaistiin ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa - Palkkaluokkaan sijoittaminen soveltamalla uusia, epäedullisempia sääntöjä - Henkilöstösääntöjen liitteen XIII siirtymäsäännökset)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Marc Hartwig (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja T. Bontinck)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja H. Krämer)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission ja parlamentin niiden päätösten kumoaminen, joiden vaikutukset alkoivat 16.4.2006 ja joilla kantaja, joka oli palkkaluokkaan B*7 sijoitettu väliaikainen toimihenkilö ja joka oli läpäissyt avoimen kilpailun PE/34/B, nimitettiin virkamieheksi palkkaluokkaan B*3, palkkatasolle 2, henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevien säännösten mukaisesti.

Määräysosa

Lausunnon antaminen kanteesta F-141/06, Hartwig v. komissio, raukeaa.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 20, 27.1.2007, s. 40.