Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 10. září 2009 - Van Arum v. Parlament

(Věc F-139/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Hodnocení - Hodnotící zpráva - Dosah stížnosti uvedené v článku 90 služebního řádu"

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: Rinse van Arum (Winksele, Belgie) (zástupce: W. van den Muijsenbergh, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: J. F. De Wachter, C. Burgos a K. Zejdová, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba - Návrh na změnu nebo, podpůrně, na zrušení hodnotící zprávy a na to, aby bylo žalovanému uloženo zaplatit symbolickou částku 1 euro jako náhradu škody.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 92, 12.4.2009, s. 49.