Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 10.9.2009 - Van Arum v. parlamentti

(Asia F-139/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Arviointi - Arviointikertomus - Henkilöstösääntöjen 90 artiklassa tarkoitetun valituksen ulottuvuus)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Rinse van Arum (Winksele, Belgia) (edustaja: asianajaja W. van den Muijsenbergh)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: J. F. De Wachter, C. Burgos ja K. Zejdová)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Vaatimus, jonka mukaa arviointikertomusta on muutettava, tai toissijaisesti se on kumottava, ja vastaaja on velvoitettava maksamaan symbolisena vahingonkorvauksena 1 euro

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 92, 12.4.2009, s. 49.