Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums - Van Arum/Parlaments

(lieta F-139/07)1

Civildienests - Ierēdņi - Novērtējums - Novērtējuma ziņojums - Prasījuma būtība, kas izriet no Civildienesta noteikumu 90. panta satura

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Rinse van Arum, Winksele (Beļģija) (pārstāvis - W. van den Muijsenbergh, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - J. F. De Wachter, C. Burgos un K. Zejdová)

Priekšmets

Civildienests - Prasība grozīt novērtējuma ziņojumu vai, pakārtoti, to atcelt un piespriest atbildētājam samaksāt simbolisku zaudējumu atlīdzību EUR 1 apmērā.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 92, 12.04.2009, 49. lpp.