Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 10 septembrie 2009 - Van Arum/Parlamentul European

(Cauza F-139/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Evaluare- Raport de evaluare- Întinderea reclamației prevăzute la articolul 90 din Statutul funcționarilor)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamant: Rinse van Arum (Winksele, Belgia) (reprezentant: W. van den Muijsenbergh, avocat)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: J. F. Wachter, C. Burgos și K. Zejdová, agenți)

Obiectul

Funcție publică - Cerere de modificare, sau, în subsidiar, de anulare a raportului de evaluare, și de obligare a pârâtului la plata sumei simbolice de 1 euro, reprezentând daune-interese

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 92, 12.4.2009, p. 49.