Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 10 september 2009 - Van Arum mot parlamentet

(Mål F-139/07)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Betygsättning - Betygsrapport - Räckvidd av det klagomål som avses i artikel 90 i tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Rinse van Arum (Winksele, Belgien) (ombud: advokaten W. van den Muijsenbergh)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: J.F. De Wachter, C. Burgos och K. Zejdová)

Saken

Personalmål - Yrkande om ändring eller, i andra hand, ogiltigförklaring av betygsrapporten, samt yrkande om att personaldomstolen ska förplikta svaranden att betala ett symboliskt belopp om 1 EUR i skadestånd.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 92, 12.4.2009, s. 49.